Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Marathi Stotras

Home /

दारिद्र्यदहन शिवस्तोत्रम Lyrics in Marathi: दारिद्र्यदहन शिवस्तोत्रम विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय । कर्पूरकांतिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुह्ख दहनाय नमः शिवाय ॥ १ ॥ गौरिप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय । गङ्गाधराय…

द्वादश ज्योतिर्लिण्गानि Lyrics in Marathi: द्वादश ज्योतिर्लिण्गानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम । उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम ॥ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम । सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने…

शिवपञ्चाक्शरस्तोत्र Lyrics in Marathi: नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माण्‍गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥ मन्दाकिनि\-सलिलचन्दन\-चर्चिताय नन्दीश्वर\-प्रमथनाथ\- महेश्वराय । मन्दारपुश्ह्प\-बहुपुश्ह्प\-सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः…

महाकैलास अष्टोत्तर शत नामावली Lyrics in Marathi: .. शिवकैलासाष्टोत्तरशतनामावलिः .. ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः । ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः । ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमोनमः । ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमोनमः । ॐ…

अथ पशुपत्यष्टकम.ह Lyrics in Marathi: ॥ पशुपत्यष्टकम.ह ॥ ध्यानम.ह. ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाण्‍गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम.ह . पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम.ह .. स्तोत्रम.ह.…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥१॥ आगत्य मृत्युञ्जय चन्द्रमौले व्याघ्राजिनालङ्कृत…

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम Lyrics in Marathi: द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम । सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्र कलावतंसम । भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 1 ॥ श्रीशैलशृङ्गॆ विबुधातिसङ्गे…

तत्त्वार्यास्तव Lyrics in Marathi: || तत्त्वार्यास्तवः || शिवकामसुन्दरीशं शिवगण्‍गातीरकल्पितनिवेशम . शिवमाश्रये द्युकेशं शिवमिच्च्हन्मा वपुष्यभिनिवेशम || 1 || गीर्वाणचक्रवर्ती गीश्चेतोमार्गदूरतोवर्ती . भक्ताशयानुवर्ती भवतु नटेशो.अखिलामयनिवर्ती || 2 || वैयाघ्रपादभाग्यं…

1 2 16