Marathi Stotras

Marathi Stotras Shiva Stotram

Daridryadahana Shivastotram Lyrics in Marathi

दारिद्र्यदहन शिवस्तोत्रम Lyrics in Marathi: दारिद्र्यदहन शिवस्तोत्रम विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय । कर्पूरकांतिधवलाय जटाधराय...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Dwadasa Jyotirlinga Lyrics in Marathi with Meaning

द्वादश ज्योतिर्लिण्गानि Lyrics in Marathi: द्वादश ज्योतिर्लिण्गानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम । उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम ॥ परल्यां...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Panchakshara Stotra Lyrics in Marathi With Meaning

शिवपञ्चाक्शरस्तोत्र Lyrics in Marathi: नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माण्‍गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥ मन्दाकिनि\...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Mahakailasa Ashtottara Shata Namavali Lyrics in Marathi

महाकैलास अष्टोत्तर शत नामावली Lyrics in Marathi: .. शिवकैलासाष्टोत्तरशतनामावलिः .. ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः । ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः । ॐ...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Pashupatyashtakam Lyrics in Marathi

अथ पशुपत्यष्टकम.ह Lyrics in Marathi: ॥ पशुपत्यष्टकम.ह ॥ ध्यानम.ह. ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाण्‍गं परशुमृगवराभीतिहस्तं...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Marathi

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Lyrics in Marathi

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम Lyrics in Marathi: द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम । सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्र कलावतंसम । भक्तिप्रदानाय...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Tattvaryastavah Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram Lyrics in Marathi

तत्त्वार्यास्तव Lyrics in Marathi: || तत्त्वार्यास्तवः || शिवकामसुन्दरीशं शिवगण्‍गातीरकल्पितनिवेशम . शिवमाश्रये द्युकेशं शिवमिच्च्हन्मा वपुष्यभिनिवेशम || 1 ||...