Tag - Ashtakam Lyrics in Bengali

Ashtaka

Achyutashtakam 3 Lyrics in Bengali ॥ Shri Vishnora Ashtanama Stotram

অচ্যুতাষ্টকম্ ৩ Lyrics in Bengali: শ্রী গণেশায় নমঃ ॥ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্ । হংসং নারায়ণং চৈবমেতন্নামাষ্টকং পঠেত্ ॥ ১॥ ত্রিসন্ধ্যং য়ঃ...

Ashtaka Shiva Stotram

Agastya Ashtakam Lyrics in Bengali

Agastya Ashtakam in Bengali: ॥ অগস্ত্যাষ্টকম্ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম চাদ্য মে সফলং তপঃ । অদ্য মে সফলং জ্ঞানং শম্ভো ত্বত্পাদদর্শনাত্ ॥ ১ ॥ কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং...