Tag - Ashtapadis Text in Bengali

Ashtaka

Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Bengali | অষ্টপদী

অষ্টপদী Lyrics in Bengali: (রাগ ভৈরব) জয়তি নিজঘোষভুবি গোপমণিভূষণম্ । য়ুবতিকলধৌতরতিজটিতমবিদূষণম্ ॥ ধ্রুবপদম্ ॥ বিকচশরদম্বুরুহরুচিরমুখতোঽনিশম্ ।...

Ads