Tag - Ashtottara Shatanamavali of God Hanuman Kannada

Hanuman Stotras

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Kannada and Meaning

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Kannada: ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ...