Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Avadhuta Ashtakam in English

Home /

avadhūtāṣṭakaṃ svāmīśukadevastutiḥ ca Lyrics in English: sri paramatmane namah ॥ atha paramahamsa siromani-avadhuta-srisvamisukadevastutih nirvasanam nirakaṅksam sarvadosavivarjitam । niralambam nirataṅkam hyavadhutam namamyaham ॥ 1॥ nirmamam nirahaṅkaram samalostasmakancanam ।…