Tag - Avadhuta Ashtakam in English

Ashtaka

Avadhutashtakam Lyrics in English

avadhūtāṣṭakaṃ svāmīśukadevastutiḥ ca Lyrics in English: sri paramatmane namah ॥ atha paramahamsa siromani-avadhuta-srisvamisukadevastutih nirvasanam...