Tag - Ayyappa Saranam Saranam Tamil Devotional Song Lyrics

Ayyappa Stotram

Ayyappa Saranam Saranam Harihara Sudhane Saranam Lyrics in Tamil

Ayyappan Song: ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர in Tamil: ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம் ஐயப்பா சரணம் சரணம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் சரணம் உய்ய‌ பெரும் புனிதா...