Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bengali Ashtakam of Sri Kalika

Sri Kalika Ashtakam Lyrics in Bengali with Meaning in English | শ্রীকালিকাষ্টকম্

শ্রীকালিকাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: ধ্যানম্ । গলদ্রক্তমুণ্ডাবলীকণ্ঠমালা মহোঘোররাবা সুদংষ্ট্রা করালা । বিবস্ত্রা শ্মশানালয়া মুক্তকেশী মহাকালকামাকুলা কালিকেয়ম্ ॥ ১॥ ভুজেবাময়ুগ্মে শিরোঽসিং দধানা বরং দক্ষয়ুগ্মেঽভয়ং বৈ তথৈব । সুমধ্যাঽপি তুঙ্গস্তনা ভারনম্রা লসদ্রক্তসৃক্কদ্বয়া সুস্মিতাস্যা ॥ ২॥ শবদ্বন্দ্বকর্ণাবতংসা সুকেশী লসত্প্রেতপাণিং প্রয়ুক্তৈককাঞ্চী । শবাকারমঞ্চাধিরূঢা শিবাভিশ্- চতুর্দিক্ষুশব্দায়মানাঽভিরেজে ॥ ৩॥ ॥ অথ স্তুতিঃ ॥ বিরঞ্চ্যাদিদেবাস্ত্রয়স্তে গুণাস্ত্রীন্ সমারাধ্য কালীং প্রধানা বভূবুঃ । অনাদিং […]

Scroll to top