Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhavamangal Ashtakam lyrics in Hindi

Shri Bhavamangala Ashtakam Lyrics in Hindi | श्रीभवमङ्गलाष्टकम्

श्रीभवमङ्गलाष्टकम् Lyrics in Hindi: श्रीरङ्गं करिशैलमञ्जनगिरीं शेषाद्रिसिंहाचलं श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषम् । श्रीमद्वारवतीप्रयागमथुरायोध्यागयापुष्करं शालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः ॥ १॥ सर्वेषां कृतिनां चरन्ति गुरवः कैङ्कर्यनिष्ठा हरेः श्रीरामानुजयोगिनायकमणिः श्रीपादपद्मालयाः । भोग्याष्टाक्षरमन्त्ररत्नचरमश्लोकानुसन्धायिनो वन्द्या भागवतोत्तमाः प्रतिदिनङ्कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥ २॥ स श्रीमान्परमःपुमानथ चतुर्व्यूहावतारस्ततो जाता व्यूहपरम्पराः सुरचिताः श्रीकेशवाद्याः पराः । एकाम्भोनिधिशेषभोगशयनन्यग्रोधपत्राश्रय- क्षीरोदन्वदनन्ततल्पसुखदाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥ ३॥ श्रीरामानुजयोगिपूर्णयमुनावास्तव्यमालाधराः […]

Scroll to top