Tag - chandramaulisha stotram

Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

ચન્દ્રમૌલીશ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ઓઁકારજપરતાનામોઙ્કારાર્થં મુદા વિવૃણ્વાનમ | ઓજઃપ્રદં નતેભ્યસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૧|| નમ્રસુરાસુરનિકરં...

Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

ചന്ദ്രമൗലീശ സ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ഓംകാരജപരതാനാമോങ്കാരാര്ഥം മുദാ വിവൃണ്വാനം | ഓജഃപ്രദം നതേഭ്യസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രമൗലീശം ||൧|| നമ്രസുരാസുരനികരം...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Bengali

চন্দ্রমৌলীশ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: ওঁকারজপরতানামোঙ্কারার্থং মুদা ৱিৱৃণ্ৱানম | ওজঃপ্রদং নতেভ্যস্তমহং প্রণমামি চন্দ্রমৌলীশম ||১|| নম্রসুরাসুরনিকরং...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Marathi

चन्द्रमौलीश स्तोत्रम Lyrics in Marathi: ऒँकारजपरतानामोङ्कारार्थं मुदा विवृण्वानम । ओजःप्रदं नतेभ्यस्तमहं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 1 ॥ नम्रसुरासुरनिकरं...