Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Chandramoulisha Stotram in Gujarati:

॥ ચન્દ્રમૌલીશ સ્તોત્રમ ॥
ઓઁકારજપરતાનામોઙ્કારાર્થં મુદા વિવૃણ્વાનમ |
ઓજઃપ્રદં નતેભ્યસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ॥ ૧ ॥

નમ્રસુરાસુરનિકરં નળિનાહઙ્કારહારિપદયુગળમ |
નમદિષ્ટદાનધીરં સતતં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ॥ ૨ ॥

મનનાદ્યત્પદયોઃ ખલુ મહતીં સિદ્ધિં જવાત્પ્રપદ્યન્તે |
મન્દેતરલક્ષ્મીપ્રદમનિશં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ॥ ૩ ॥

શિતિકણ્ઠમિન્દુદિનકરશુચિલોચનમમ્બુજાક્ષવિધિસેવ્યમ |
નતમતિદાનધુરીણં સતતં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ॥ ૪ ॥

વાચો વિનિવર્તન્તે યસ્માદપ્રાપ્ય સહ હૃદૈવેતિ |
ગીયન્તે શ્રુતિતતિભિસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ॥ ૫ ॥

યચ્છન્તિ યત્પદાંબુજભક્તાઃ કુતુકાત્સ્વભક્તેભ્યઃ |
સર્વાનપિ પુરુષાર્થાંસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ॥ ૬ ॥

પઞ્ચાક્ષરમનુવર્ણૈરાદૌ ક્લૃપ્તાં સ્તુતિં પઠન્નેનામ |
પ્રાપ્ય દૃઢાં શિવભક્તિં ભુક્ત્વા ભોગાઁલ્લભેત મુક્તિમપિ ॥ ૭ ॥

ઇતિ ચન્દ્રમૌલીશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top