Tag - chandramoulisa stotram

Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

ચન્દ્રમૌલીશ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ઓઁકારજપરતાનામોઙ્કારાર્થં મુદા વિવૃણ્વાનમ | ઓજઃપ્રદં નતેભ્યસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૧|| નમ્રસુરાસુરનિકરં...

Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

చన్ద్రమౌలీశ స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: ఓఁకారజపరతానామోఙ్కారార్థం ముదా వివృణ్వానమ్ | ఓజఃప్రదం నతేభ్యస్తమహం ప్రణమామి చన్ద్రమౌలీశమ్ ||౧|| నమ్రసురాసురనికరం...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Bengali

চন্দ্রমৌলীশ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: ওঁকারজপরতানামোঙ্কারার্থং মুদা ৱিৱৃণ্ৱানম | ওজঃপ্রদং নতেভ্যস্তমহং প্রণমামি চন্দ্রমৌলীশম ||১|| নম্রসুরাসুরনিকরং...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Marathi

चन्द्रमौलीश स्तोत्रम Lyrics in Marathi: ऒँकारजपरतानामोङ्कारार्थं मुदा विवृण्वानम । ओजःप्रदं नतेभ्यस्तमहं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 1 ॥ नम्रसुरासुरनिकरं...