Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sanskrit stotras in gujarati

Home /

સદાશિવ પઞ્ચરત્નમ Lyrics in Gujarati: સદાશિવપઞ્ચરત્નમ | યત્સન્દર્શનમાત્રાદ્ભક્તિર્જાતાપ્યવિદ્ધકર્ણસ્ય | તત્સન્દર્શનમધુના કૃત્વા નૂનં કૃતાર્થોઽસ્મિ ||૧|| યોઽનિશમાત્મન્યેવ હ્યાત્માનં સન્દધદ્વીથ્યામ | ભસ્મચ્છન્નાનલ ઇવ જડાકૃતિશ્ચરતિ તં નૌમિ ||૨|| યસ્ય વિલોકનમાત્રાચ્ચેતસિ સઞ્જાયતે…

સદાશિવ મહેન્દ્ર સ્તુતિ Lyrics in Gujarati: સદાશિવમહેન્દ્રસ્તુતિઃ | પરતત્ત્વલીનમનસે પ્રણમદ્ભવબન્ધમોચનાયાશુ | પ્રકટિતપરતત્ત્વાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧|| પરમશિવેન્દ્રકરામ્બુજસંભૂતાય પ્રણમ્રવરદાય | પદધૂતપઙ્કજાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨|| વિજનનદીકુઞ્જગૃહે મઞ્જુળપુલિનૈકમઞ્જુતરતલ્પે |…

ચન્દ્રમૌલીશ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ઓઁકારજપરતાનામોઙ્કારાર્થં મુદા વિવૃણ્વાનમ | ઓજઃપ્રદં નતેભ્યસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૧|| નમ્રસુરાસુરનિકરં નળિનાહઙ્કારહારિપદયુગળમ | નમદિષ્ટદાનધીરં સતતં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૨|| મનનાદ્યત્પદયોઃ ખલુ મહતીં સિદ્ધિં જવાત્પ્રપદ્યન્તે…