Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ganapathi Mantram – Slokam

Home /

Ganapathi “Ga” kara Ashtottara Satanama Stotram in Bengali: গকাররূপো গংবীজো গণেশো গণবংদিতঃ | গণনীয়ো গণোগণ্য়ো গণনাতীত সদ্গুণঃ || 1 || গগনাদিকসৃদ্গংগাসুতোগংগাসুতার্চিতঃ | গংগাধরপ্রীতিকরোগবীশেড্য়োগদাপহঃ || 2 || গদাধরনুতো…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram in Hindi : गकाररूपो गम्बीजो गणेशो गणवन्दितः । गणनीयो गणोगण्यो गणनातीत सद्गुणः ॥ 1 ॥ गगनादिकसृद्गङ्गासुतोगङ्गासुतार्चितः । गङ्गाधरप्रीतिकरोगवीशेड्योगदापहः ॥ 2 ॥ गदाधरनुतो…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram in Telugu: గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః | గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః || 1 || గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః | గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః || 2 || గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram in Kannada: ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ | ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತ ಸದ್ಗುಣಃ || 1 || ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ | ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋಗವೀಶೇಡ್ಯೋಗದಾಪಹಃ || 2 || ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ…

Ganapathi “Ga” kara Ashtottarasatanama Stotram Lyrics in Tamil: ககாரரூபோ கம்பீஜோ கணேஶோ கணவம்திதஃ | கணனீயோ கணோகண்யோ கணனாதீத ஸத்குணஃ || 1 || ககனாதிகஸ்றுத்கம்காஸுதோகம்காஸுதார்சிதஃ | கம்காதரப்ரீதிகரோகவீஶேட்யோகதாபஹஃ || 2 || கதாதரனுதோ…

Ganesha Stotrams – Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Telugu: శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశ నామావళిః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ…

Ganesha Stotrams – Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Hindi: श्री विघ्नेश्वर षोडश नामावलिः ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय…

Ganesha Stotrams – Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Bengali: শ্রী বিঘ্নেশ্বর ষোডশ নামাবলিঃ ওং সুমুখায় নমঃ ওং একদংতায় নমঃ ওং কপিলায় নমঃ ওং গজকর্ণকায় নমঃ ওং লংবোদরায়…

Ganesha Stotrams – Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿಃ ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ…

Ganesha Stotrams – Ganesha Shodasha Namavali Lyrics in Tamil: ஶ்ரீ விக்னேஶ்வர ஷோடஶ னாமாவளிஃ ஓம் ஸுமுகாய னமஃ ஓம் ஏகதம்தாய னமஃ ஓம் கபிலாய னமஃ ஓம் கஜகர்ணகாய னமஃ ஓம் லம்போதராய…