Tag - hayagrIvapa~nchakam Lyrics in Telugu

Panchaka

Hayagriva Panchakam Lyrics in Telugu

హయగ్రీవపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ప్రహ్లాదాహ్లాదహేతుం సకలగుణగణం సచ్చిదానన్దమాత్రం సౌహాసహ్యోగమూర్తిం సదభయమరిశఙ్ఖౌరమబిభ్రతం చ । అంహఃసంహారిదక్షం...