Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchaka

Hayagriva Panchakam Lyrics in Tamil

ஹயக்³ரீவபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥ ப்ரஹ்லாதா³ஹ்லாத³ஹேதும் ஸகலகு³ணக³ணம் ஸச்சிதா³நந்த³மாத்ரம் ஸௌஹாஸஹ்யோக³மூர்திம் ஸத³ப⁴யமரிஶங்கௌ²ரமபி³ப்⁴ரதம் ச । அம்ஹ:ஸம்ஹாரித³க்ஷம் விதி⁴ப⁴வவிஹகே³ந்த்³ரசந்த்³ராதி³வந்த்³யம் ரக்ஷோவக்ஷோவிதா³ரோல்லஸத³மலத்³ருʼஶம் நௌமி லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹம் ॥ 1॥ வாமாங்கஸ்த²த⁴ராகராஞ்ஜலிபுடப்ரேமாதிஹ்ருʼஷ்டாந்தரம் ஸீமாதீதகு³ணம் ப²ணீந்த்³ரப²ணக³ம் ஶ்ரீமாந்யபாதா³ம்பு³ஜம் । காமாத்³யாகரசக்ரஶங்க²ஸுவரோத்³வாமாப⁴யோதா⁴த்கரே ஸாமாதீ³ட்³யவராஹரூபமமலம் ஹே மாநஸே ஸம்ஸ்மர ॥ 2॥ கோலாய லஸதா³கல்பஜாலாய வநமாலிநே । நீலாய நிஜப⁴க்தௌக⁴பாலாய ஹரயே நம: ॥ 3॥ தா⁴த்ரீம் ஶுப⁴கு³ணபாத்ரீமாதா³யாஶேஷவிபு³த⁴மோதா³ய । ஶேஷே தமிமதோ³ஷே தா⁴தும் ஹாதும் ச ஶங்கிநம் ஶங்கே ॥ 4॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in Telugu

హయగ్రీవపఞ్చకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ప్రహ్లాదాహ్లాదహేతుం సకలగుణగణం సచ్చిదానన్దమాత్రం సౌహాసహ్యోగమూర్తిం సదభయమరిశఙ్ఖౌరమబిభ్రతం చ । అంహఃసంహారిదక్షం విధిభవవిహగేన్ద్రచన్ద్రాదివన్ద్యం రక్షోవక్షోవిదారోల్లసదమలదృశం నౌమి లక్ష్మీనృసింహమ్ ॥ ౧॥ వామాఙ్కస్థధరాకరాఞ్జలిపుటప్రేమాతిహృష్టాన్తరం సీమాతీతగుణం ఫణీన్ద్రఫణగం శ్రీమాన్యపాదామ్బుజమ్ । కామాద్యాకరచక్రశఙ్ఖసువరోద్వామాభయోధాత్కరే సామాదీడ్యవరాహరూపమమలం హే మానసే సంస్మర ॥ ౨॥ కోలాయ లసదాకల్పజాలాయ వనమాలినే । నీలాయ నిజభక్తౌఘపాలాయ హరయే నమః ॥ ౩॥ ధాత్రీం శుభగుణపాత్రీమాదాయాశేషవిబుధమోదాయ । శేషే తమిమదోషే ధాతుం హాతుం చ శఙ్కినం శఙ్కే ॥ ౪॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in Oriya

ହୟଗ୍ରୀଵପଞ୍ଚକମ୍ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥ ପ୍ରହ୍ଲାଦାହ୍ଲାଦହେତୁଂ ସକଲଗୁଣଗଣଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମାତ୍ରଂ ସୌହାସହ୍ୟୋଗମୂର୍ତିଂ ସଦଭୟମରିଶଙ୍ଖୌରମବିଭ୍ରତଂ ଚ । ଅଂହଃସଂହାରିଦକ୍ଷଂ ଵିଧିଭଵଵିହଗେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରାଦିଵନ୍ଦ୍ୟଂ ରକ୍ଷୋଵକ୍ଷୋଵିଦାରୋଲ୍ଲସଦମଲଦୃଶଂ ନୌମି ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହମ୍ ॥ ୧॥ ଵାମାଙ୍କସ୍ଥଧରାକରାଞ୍ଜଲିପୁଟପ୍ରେମାତିହୃଷ୍ଟାନ୍ତରଂ ସୀମାତୀତଗୁଣଂ ଫଣୀନ୍ଦ୍ରଫଣଗଂ ଶ୍ରୀମାନ୍ୟପାଦାମ୍ବୁଜମ୍ । କାମାଦ୍ୟାକରଚକ୍ରଶଙ୍ଖସୁଵରୋଦ୍ଵାମାଭୟୋଧାତ୍କରେ ସାମାଦୀଡ୍ୟଵରାହରୂପମମଲଂ ହେ ମାନସେ ସଂସ୍ମର ॥ ୨॥ କୋଲାୟ ଲସଦାକଲ୍ପଜାଲାୟ ଵନମାଲିନେ । ନୀଲାୟ ନିଜଭକ୍ତୌଘପାଲାୟ ହରୟେ ନମଃ ॥ ୩॥ ଧାତ୍ରୀଂ ଶୁଭଗୁଣପାତ୍ରୀମାଦାୟାଶେଷଵିବୁଧମୋଦାୟ । ଶେଷେ ତମିମଦୋଷେ ଧାତୁଂ ହାତୁଂ ଚ ଶଙ୍କିନଂ ଶଙ୍କେ ॥ ୪॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in Malayalam

ഹയഗ്രീവപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥ പ്രഹ്ലാദാഹ്ലാദഹേതും സകലഗുണഗണം സച്ചിദാനന്ദമാത്രം സൌഹാസഹ്യോഗമൂര്‍തിം സദഭയമരിശങ്ഖൌരമബിഭ്രതം ച । അംഹഃസംഹാരിദക്ഷം വിധിഭവവിഹഗേന്ദ്രചന്ദ്രാദിവന്ദ്യം രക്ഷോവക്ഷോവിദാരോല്ലസദമലദൃശം നൌമി ലക്ഷ്മീനൃസിംഹം ॥ 1॥ വാമാങ്കസ്ഥധരാകരാഞ്ജലിപുടപ്രേമാതിഹൃഷ്ടാന്തരം സീമാതീതഗുണം ഫണീന്ദ്രഫണഗം ശ്രീമാന്യപാദാംബുജം । കാമാദ്യാകരചക്രശങ്ഖസുവരോദ്വാമാഭയോധാത്കരേ സാമാദീഡ്യവരാഹരൂപമമലം ഹേ മാനസേ സംസ്മര ॥ 2॥ കോലായ ലസദാകല്‍പജാലായ വനമാലിനേ । നീലായ നിജഭക്തൌഘപാലായ ഹരയേ നമഃ ॥ 3॥ ധാത്രീം ശുഭഗുണപാത്രീമാദായാശേഷവിബുധമോദായ । ശേഷേ തമിമദോഷേ ധാതും ഹാതും ച ശങ്കിനം ശങ്കേ ॥ 4॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in Kannada

ಹಯಗ್ರೀವಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಹ್ಲಾದಹೇತುಂ ಸಕಲಗುಣಗಣಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮಾತ್ರಂ ಸೌಹಾಸಹ್ಯೋಗಮೂರ್ತಿಂ ಸದಭಯಮರಿಶಂಖೌರಮಬಿಭ್ರತಂ ಚ । ಅಂಹಃಸಂಹಾರಿದಕ್ಷಂ ವಿಧಿಭವವಿಹಗೇನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದ್ಯಂ ರಕ್ಷೋವಕ್ಷೋವಿದಾರೋಲ್ಲಸದಮಲದೃಶಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಮ್ ॥ 1॥ ವಾಮಾಂಕಸ್ಥಧರಾಕರಾಂಜಲಿಪುಟಪ್ರೇಮಾತಿಹೃಷ್ಟಾನ್ತರಂ ಸೀಮಾತೀತಗುಣಂ ಫಣೀನ್ದ್ರಫಣಗಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯಪಾದಾಮ್ಬುಜಮ್ । ಕಾಮಾದ್ಯಾಕರಚಕ್ರಶಂಖಸುವರೋದ್ವಾಮಾಭಯೋಧಾತ್ಕರೇ ಸಾಮಾದೀಡ್ಯವರಾಹರೂಪಮಮಲಂ ಹೇ ಮಾನಸೇ ಸಂಸ್ಮರ ॥ 2॥ ಕೋಲಾಯ ಲಸದಾಕಲ್ಪಜಾಲಾಯ ವನಮಾಲಿನೇ । ನೀಲಾಯ ನಿಜಭಕ್ತೌಘಪಾಲಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 3॥ ಧಾತ್ರೀಂ ಶುಭಗುಣಪಾತ್ರೀಮಾದಾಯಾಶೇಷವಿಬುಧಮೋದಾಯ । ಶೇಷೇ ತಮಿಮದೋಷೇ ಧಾತುಂ ಹಾತುಂ ಚ ಶಂಕಿನಂ ಶಂಕೇ ॥ 4॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in Punjabi

ਹਯਗ੍ਰੀਵਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਾਹ੍ਲਾਦਹੇਤੁਂ ਸਕਲਗੁਣਗਣਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਮਾਤ੍ਰਂ ਸੌਹਾਸਹ੍ਯੋਗਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਦਭਯਮਰਿਸ਼ਙ੍ਖੌਰਮਬਿਭ੍ਰਤਂ ਚ । ਅਂਹਃਸਂਹਾਰਿਦਕ੍ਸ਼ਂ ਵਿਧਿਭਵਵਿਹਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਕ੍ਸ਼ੋਵਿਦਾਰੋਲ੍ਲਸਦਮਲਦਸ਼ਂ ਨੌਮਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਸਿਂਹਮ੍ ॥ ੧॥ ਵਾਮਾਙ੍ਕਸ੍ਥਧਰਾਕਰਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟਪ੍ਰੇਮਾਤਿਹਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਰਂ ਸੀਮਾਤੀਤਗੁਣਂ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਫਣਗਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਯਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਮ੍ । ਕਾਮਾਦ੍ਯਾਕਰਚਕ੍ਰਸ਼ਙ੍ਖਸੁਵਰੋਦ੍ਵਾਮਾਭਯੋਧਾਤ੍ਕਰੇ ਸਾਮਾਦੀਡ੍ਯਵਰਾਹਰੂਪਮਮਲਂ ਹੇ ਮਾਨਸੇ ਸਂਸ੍ਮਰ ॥ ੨॥ ਕੋਲਾਯ ਲਸਦਾਕਲ੍ਪਜਾਲਾਯ ਵਨਮਾਲਿਨੇ । ਨੀਲਾਯ ਨਿਜਭਕ੍ਤੌਘਪਾਲਾਯ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ॥ ੩॥ ਧਾਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਭਗੁਣਪਾਤ੍ਰੀਮਾਦਾਯਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਬੁਧਮੋਦਾਯ । ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਤਮਿਮਦੋਸ਼ੇ ਧਾਤੁਂ ਹਾਤੁਂ ਚ ਸ਼ਙ੍ਕਿਨਂ ਸ਼ਙ੍ਕੇ ॥ ੪॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in Gujarati

હયગ્રીવપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીગણેશાય નમઃ ॥ પ્રહ્લાદાહ્લાદહેતું સકલગુણગણં સચ્ચિદાનન્દમાત્રં સૌહાસહ્યોગમૂર્તિં સદભયમરિશઙ્ખૌરમબિભ્રતં ચ । અંહઃસંહારિદક્ષં વિધિભવવિહગેન્દ્રચન્દ્રાદિવન્દ્યં રક્ષોવક્ષોવિદારોલ્લસદમલદૃશં નૌમિ લક્ષ્મીનૃસિંહમ્ ॥ ૧॥ વામાઙ્કસ્થધરાકરાઞ્જલિપુટપ્રેમાતિહૃષ્ટાન્તરં સીમાતીતગુણં ફણીન્દ્રફણગં શ્રીમાન્યપાદામ્બુજમ્ । કામાદ્યાકરચક્રશઙ્ખસુવરોદ્વામાભયોધાત્કરે સામાદીડ્યવરાહરૂપમમલં હે માનસે સંસ્મર ॥ ૨॥ કોલાય લસદાકલ્પજાલાય વનમાલિને । નીલાય નિજભક્તૌઘપાલાય હરયે નમઃ ॥ ૩॥ ધાત્રીં શુભગુણપાત્રીમાદાયાશેષવિબુધમોદાય । શેષે તમિમદોષે ધાતું હાતું ચ શઙ્કિનં શઙ્કે ॥ ૪॥ […]

Hayagriva PanchakamLyrics in Bengali

হয়গ্রীবপঞ্চকম্ Lyrics in Bengali: শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ প্রহ্লাদাহ্লাদহেতুং সকলগুণগণং সচ্চিদানন্দমাত্রং সৌহাসহ্যোগমূর্তিং সদভয়মরিশঙ্খৌরমবিভ্রতং চ । অংহঃসংহারিদক্ষং বিধিভববিহগেন্দ্রচন্দ্রাদিবন্দ্যং রক্ষোবক্ষোবিদারোল্লসদমলদৃশং নৌমি লক্ষ্মীনৃসিংহম্ ॥ ১॥ বামাঙ্কস্থধরাকরাঞ্জলিপুটপ্রেমাতিহৃষ্টান্তরং সীমাতীতগুণং ফণীন্দ্রফণগং শ্রীমান্যপাদাম্বুজম্ । কামাদ্যাকরচক্রশঙ্খসুবরোদ্বামাভয়োধাত্করে সামাদীড্যবরাহরূপমমলং হে মানসে সংস্মর ॥ ২॥ কোলায় লসদাকল্পজালায় বনমালিনে । নীলায় নিজভক্তৌঘপালায় হরয়ে নমঃ ॥ ৩॥ ধাত্রীং শুভগুণপাত্রীমাদায়াশেষবিবুধমোদায় । শেষে তমিমদোষে ধাতুং হাতুং চ শঙ্কিনং শঙ্কে ॥ ৪॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in English

hayagrīvapañcakam Lyrics in English: sriganesaya namaḥ ॥ prahladahladahetum sakalagunaganam saccidanandamatram sauhasahyogamūrtim sadabhayamarisankhauramabibhratam ca । amhaḥsamharidaksam vidhibhavavihagendracandradivandyam raksovaksovidarollasadamaladrsam naumi laksminrsimham ॥ 1॥ vamaṅkasthadharakaranjalipuṭaprematihrsṭantaram simatitagunam phanindraphanagam srimanyapadambujam । kamadyakaracakrasaṅkhasuvarodvamabhayodhatkare samadiḍyavaraharūpamamalam he manase samsmara ॥ 2॥ kolaya lasadakalpajalaya vanamaline । nilaya nijabhaktaughapalaya haraye namaḥ ॥ 3॥ dhatrim subhagunapatrimadayasesavibudhamodaya । sese tamimadose dhatum hatum ca saṅkinam saṅke ॥ 4॥ […]

Hayagriva Panchakam Lyrics in Hindi

हयग्रीवपञ्चकम् Lyrics in Hindi: श्रीगणेशाय नमः ॥ प्रह्लादाह्लादहेतुं सकलगुणगणं सच्चिदानन्दमात्रं सौहासह्योगमूर्तिं सदभयमरिशङ्खौरमबिभ्रतं च । अंहःसंहारिदक्षं विधिभवविहगेन्द्रचन्द्रादिवन्द्यं रक्षोवक्षोविदारोल्लसदमलदृशं नौमि लक्ष्मीनृसिंहम् ॥ १॥ वामाङ्कस्थधराकराञ्जलिपुटप्रेमातिहृष्टान्तरं सीमातीतगुणं फणीन्द्रफणगं श्रीमान्यपादाम्बुजम् । कामाद्याकरचक्रशङ्खसुवरोद्वामाभयोधात्करे सामादीड्यवराहरूपममलं हे मानसे संस्मर ॥ २॥ कोलाय लसदाकल्पजालाय वनमालिने । नीलाय निजभक्तौघपालाय हरये नमः ॥ ३॥ धात्रीं शुभगुणपात्रीमादायाशेषविबुधमोदाय । शेषे तमिमदोषे धातुं हातुं च शङ्किनं शङ्के ॥ ४॥ […]

Scroll to top