Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

kaalabhairavaa

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shiva Sahasranama Stotram was wrote by Veda Vyasa. Siva Sahasranama Stotram in English: om sthirah sthanuh prabhurbhanuh pravaro varado varah | sarvatma sarvavikhyatah sarvah sarvakaro bhavah || 1 || jati carmi sikhandi ca sarvangah sarvangah sarvabhavanah | harisca harinaksasca sarvabhutaharah prabhuh || 2 || pravrttisca nivrttisca niyatah sasvato dhruvah | smasanacari bhagavanah khacaro gocaro‌உrdanah || […]

Scroll to top