Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalabhairavashtakam Text in Oriya

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Oriya

ମହାକାଲଭୈରଵାଷ୍ଟକମ୍ ଅଥଵା ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରକାଲଭୈରଵାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ଓଂ ୟଂ ୟଂ ୟଂ ୟକ୍ଷରୂପଂ ଦଶଦିଶିଵିଦିତଂ ଭୂମିକମ୍ପାୟମାନଂ ସଂ ସଂ ସଂହାରମୂର୍ତିଂ ଶିରମୁକୁଟଜଟା ଶେଖରଂଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବମ୍ । ଦଂ ଦଂ ଦଂ ଦୀର୍ଘକାୟଂ ଵିକ୍ରିତନଖ ମୁଖଂ ଚୋର୍ଧ୍ଵରୋମଂ କରାଲଂ ପଂ ପଂ ପଂ ପାପନାଶଂ ପ୍ରଣମତ ସତତଂ ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୧॥ ରଂ ରଂ ରଂ ରକ୍ତଵର୍ଣଂ, କଟିକଟିତତନୁଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରାକରାଲଂ ଘଂ ଘଂ ଘଂ ଘୋଷ ଘୋଷଂ ଘ ଘ ଘ ଘ ଘଟିତଂ ଘର୍ଝରଂ ଘୋରନାଦମ୍ […]

Scroll to top