Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalaganti Kalaganti Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Ippuditu Kalaganti in Hindi

Kalaganti Kalaganti Lyrics in Hindi: इप्पुडिटु कलगण्टि नेल्ललोकमुलकु । अप्पडगु तिरुवेङ्कटाद्रीशु गण्टि ॥ अतिशयम्बैन शेषाद्रिशिखरमु गण्टि । प्रतिलेनि गोपुर प्रभलु गण्टि । शतकोटि सूर्य तेजमुलु वेलुगग गण्टि । चतुरास्यु बोडगण्टि चय्यन मेल्कोण्टि ॥ कनकरत्न कवाट कान्तु लिरुगडगण्टि । घनमैन दीपसङ्घमुलु गण्टि । अनुपम मणीमयम्मगु किरीटमु गण्टि । कनकाम्बरमु गण्टि ग्रक्कन मेल्कोण्टि ॥ अरुदैन शङ्ख चक्रादु […]

Scroll to top