Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Ippuditu Kalaganti in Hindi

Kalaganti Kalaganti Lyrics in Hindi:

इप्पुडिटु कलगण्टि नेल्ललोकमुलकु ।
अप्पडगु तिरुवेङ्कटाद्रीशु गण्टि ॥

अतिशयम्बैन शेषाद्रिशिखरमु गण्टि ।
प्रतिलेनि गोपुर प्रभलु गण्टि ।
शतकोटि सूर्य तेजमुलु वेलुगग गण्टि ।
चतुरास्यु बोडगण्टि चय्यन मेल्कोण्टि ॥

कनकरत्न कवाट कान्तु लिरुगडगण्टि ।
घनमैन दीपसङ्घमुलु गण्टि ।
अनुपम मणीमयम्मगु किरीटमु गण्टि ।
कनकाम्बरमु गण्टि ग्रक्कन मेल्कोण्टि ॥

अरुदैन शङ्ख चक्रादु लिरुगड गण्टि ।
सरिलेनि यभय हस्तमु गण्टि ।
तिरुवेङ्कटाचलाधिपुनि जूडग गण्टि ।
हरि गण्टि गुरु गण्टि नन्तट मेल्कण्टि ॥

Also Read :

Kalaganti Kalaganti Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Ippuditu Kalaganti in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top