Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Ippuditu Kalaganti in Malayalam

Kalaganti Kalaganti Lyrics in Malayalam:

ഇപ്പുഡിടു കലഗംടി നെല്ലലോകമുലകു |
അപ്പഡഗു തിരുവേംകടാദ്രീശു ഗംടി ||

അതിശയംബൈന ശേഷാദ്രിശിഖരമു ഗംടി |
പ്രതിലേനി ഗോപുര പ്രഭലു ഗംടി |
ശതകോടി സൂര്യ തേജമുലു വെലുഗഗ ഗംടി |
ചതുരാസ്യു ബൊഡഗംടി ചയ്യന മേല്കൊംടി ||

കനകരത്ന കവാട കാംതു ലിരുഗഡഗംടി |
ഘനമൈന ദീപസംഘമുലു ഗംടി |
അനുപമ മണീമയമ്മഗു കിരീടമു ഗംടി |
കനകാംബരമു ഗംടി ഗ്രക്കന മേല്കൊംടി ||

അരുദൈന ശംഖ ചക്രാദു ലിരുഗഡ ഗംടി |
സരിലേനി യഭയ ഹസ്തമു ഗംടി |
തിരുവേംകടാചലാധിപുനി ജൂഡഗ ഗംടി |
ഹരി ഗംടി ഗുരു ഗംടി നംതട മേല്കംടി ||

Also Read :

Kalaganti Kalaganti Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment