Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalaganti Kalaganti Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Ippuditu Kalaganti in Malayalam

Kalaganti Kalaganti Lyrics in Malayalam: ഇപ്പുഡിടു കലഗംടി നെല്ലലോകമുലകു | അപ്പഡഗു തിരുവേംകടാദ്രീശു ഗംടി || അതിശയംബൈന ശേഷാദ്രിശിഖരമു ഗംടി | പ്രതിലേനി ഗോപുര പ്രഭലു ഗംടി | ശതകോടി സൂര്യ തേജമുലു വെലുഗഗ ഗംടി | ചതുരാസ്യു ബൊഡഗംടി ചയ്യന മേല്കൊംടി || കനകരത്ന കവാട കാംതു ലിരുഗഡഗംടി | ഘനമൈന ദീപസംഘമുലു ഗംടി | അനുപമ മണീമയമ്മഗു കിരീടമു ഗംടി | കനകാംബരമു ഗംടി ഗ്രക്കന മേല്കൊംടി || അരുദൈന ശംഖ ചക്രാദു […]

Scroll to top