Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kondalalo Nelakonna Annamacharya Sankeertana Lyrics Telugu

Annamayya Keerthana – Kondalalo Nelakonna in Telugu With Meaning

Kondalalo Nelakonna Lyrics in Telugu: కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు కొండలంత వరములు గుప్పెడు వాడు || కుమ్మర దాసుడైన కురువరతి నంబి ఇమ్మన్న వరములెల్ల ఇచ్చినవాడు | దొమ్ములు సేసిన యట్టి తొండమాన్ చక్కురవర్తి రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మిన వాడు || అచ్చపు వేడుకతోడ ననంతాళ్వారుకి ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ని మోసినవాడు | మచ్చిక దొలక తిరునంబి తోడుత నిచ్చ నిచ్చ మాటలాడి నొచ్చినవాడు || కంచిలోన నుండు దిరుకచ్చినంబి మీద […]

Scroll to top