Tag - Lalita Panchakam lyrics in Punjabi

Panchaka

lalitApanchakam 5 Lyrics in Punjabi ॥ ਲਲਿਤਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥

ਲਲਿਤਾਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਲਲਿਤਾਵਦਨਾਰਵਿਨ੍ਦਂ ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਂ ਪਥੁਲਮੌਕ੍ਤਿਕਸ਼ੋਭਿਨਾਸਮ੍ । ਆਕਰ੍ਣਦੀਰ੍ਘਨਯਨਂ ਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲਾਢ੍ਯਂ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਂ ਮਗਮਦੋਜ੍ਜ੍ਵਲਭਾਲਦੇਸ਼ਮ੍ ॥...