Tag - lalitApanchakam Panchakam Oriya

Panchaka

lalitApanchakam 5 Lyrics in Oriya ॥ ଲଲିତାପଞ୍ଚକମ୍ ॥

ଲଲିତାପଞ୍ଚକମ୍ Lyrics in Oriya: ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରାମି ଲଲିତାଵଦନାରଵିନ୍ଦଂ ବିମ୍ବାଧରଂ ପୃଥୁଲମୌକ୍ତିକଶୋଭିନାସମ୍ । ଆକର୍ଣଦୀର୍ଘନୟନଂ ମଣିକୁଣ୍ଡଲାଢ୍ୟଂ ମନ୍ଦସ୍ମିତଂ ମୃଗମଦୋଜ୍ଜ୍ଵଲଭାଲଦେଶମ୍ ॥...