Tag - Lingashtakam Brahma Murari Lyrics

Shiva Stotram

Sri Batuka Bhairava Kavacham Lyrics in Telugu

Sri Batuka Bhairava Kavacham in Telugu: ॥ శ్రీ బటుకభైరవ కవచం ॥ శ్రీభైరవ ఉవాచ | దేవేశి దేహరక్షార్థం కారణం కథ్యతాం ధ్రువమ్ | మ్రియంతే సాధకా యేన వినా శ్మశానభూమిషు...

Shiva Stotram

Sri Batuka Bhairava Kavacham Lyrics in Tamil

Sri Batuka Bhairava Kavacham in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ப³டுகபை⁴ரவ கவசம் ॥ ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச । தே³வேஶி தே³ஹரக்ஷார்த²ம் காரணம் கத்²யதாம் த்⁴ருவம் । ம்ரியந்தே ஸாத⁴கா யேன வினா...