Shiva Stotram

Sri Batuka Bhairava Kavacham Lyrics in English

Sri Batuka Bhairava Kavacham in English:

॥ śrī baṭukabhairava kavacam ॥
śrībhairava uvāca |
dēvēśi dēharakṣārthaṁ kāraṇaṁ kathyatāṁ dhruvam |
mriyantē sādhakā yēna vinā śmaśānabhūmiṣu ||

raṇēṣu cātighōrēṣu mahāvāyujalēṣu ca |
śr̥ṅgimakaravajrēṣu jvarādivyādhivahniṣu ||

śrīdēvyuvāca |
kathayāmi śr̥ṇu prājña baṭōstu kavacaṁ śubham |
gōpanīyaṁ prayatnēna mātr̥jārōpamaṁ yathā ||

tasya dhyānam tridhā prōktaṁ sāttvikādiprabhēdataḥ |
sāttvikaṁ rājasaṁ caiva tāmasaṁ dēva tat śr̥ṇu ||

dhyānam –
vandē bālaṁ sphaṭikasadr̥śaṁ kuṇḍalōdbhāsivaktraṁ
divyākalpairnavamaṇimayaiḥ kiṅkiṇīnūpurādyaiḥ |
dīptākāraṁ viśadavadanaṁ suprasannaṁ trinētraṁ
hastābjābhyāṁ baṭukamaniśaṁ śūlakhaḍgaudadhānam || 1 ||

udyadbhāskarasannibhaṁ trinayanaṁ raktāṅgarāgasrajaṁ
smērāsyaṁ varadaṁ kapālamabhayaṁ śūlaṁ dadhānaṁ karaiḥ |
nīlagrīvamudārabhūṣaṇaśataṁ śītāṁśucūḍōjjvalaṁ
bandhūkāruṇavāsasaṁ bhayaharaṁ dēvaṁ sadā bhāvayē || 2 ||

dhyāyēnnīlādrikāntaṁ śaśiśakaladharaṁ muṇḍamālaṁ mahēśaṁ
digvastraṁ piṅgakēśaṁ ḍamarumatha sr̥ṇiṁ khaḍgaśūlābhayāni |
nāgaṁ ghaṇṭāṁ kapālaṁ karasarasiruhairvibhrataṁ bhīmadaṁṣṭraṁ
sarpākalpaṁ trinētraṁ maṇimayavilasatkiṅkiṇī nūpurāḍhyam || 3 ||

asya vaṭukabhairavakavacasya mahākāla r̥ṣiranuṣṭupchandaḥ śrīvaṭukabhairavō dēvatā baṁ bījaṁ hrīṁ śaktirāpaduddhāraṇāyēti kīlakaṁ mama sarvābhīṣṭasiddhyarthē viniyōgaḥ |

kavacam –
ōṁ śirō mē bhairavaḥ pātu lalāṭaṁ bhīṣaṇastathā |
nētrē ca bhūtahananaḥ sāramēyānugō bhruvau || 1 ||

bhūtanāthaśca mē karṇau kapōlau prētavāhanaḥ |
nāsāpuṭau tathōṣṭhau ca bhasmāṅgaḥ sarvabhūṣaṇaḥ || 2 ||

bhīṣaṇāsyō mamāsyaṁ ca śaktihastō galaṁ mama |
skandhau daityaripuḥ pātu bāhū atulavikramaḥ || 3 ||

pāṇī kapālī mē pātu muṇḍamālādharō hr̥dam |
vakṣaḥsthalaṁ tathā śāntaḥ kāmacārī stanaṁ mama || 4 ||

udaraṁ ca sa mē tuṣṭaḥ kṣētrēśaḥ pārśvatastathā |
kṣētrapālaḥ pr̥ṣṭhadēśaṁ kṣētrākhyō nābhitastathā || 5 ||

kaṭiṁ pāpaughanāśaśca baṭukō liṅgadēśakam |
gudaṁ rakṣākaraḥ pātu ūrū rakṣākaraḥ sadā || 6 ||

jānū ca ghurghurārāvō jaṅghē rakṣatu raktapaḥ |
gulphau ca pādukāsiddhaḥ pādapr̥ṣṭhaṁ surēśvaraḥ || 7 ||

āpādamastakaṁ caiva āpaduddhāraṇastathā |
sahasrārē mahāpadmē karpūradhavalō guruḥ || 8 ||

pātu māṁ vaṭukō dēvō bhairavaḥ sarvakarmasu |
pūrva syāmasitāṅgō mē diśi rakṣatu sarvadā || 9 ||

āgnēyyāṁ ca ruruḥ pātu dakṣiṇē caṇḍabhairavaḥ |
nairr̥tyāṁ krōdhanaḥ pātu māmunmattastu paścimē || 10 ||

vāyavyāṁ mē kapālī ca nityaṁ pāyāt surēśvaraḥ |
bhīṣaṇō bhairavaḥ pātūttarasyāṁ diśi sarvadā || 11 ||

saṁhārabhairavaḥ pātu diśyaiśānyāṁ mahēśvaraḥ |
ūrdhvē pātu vidhātā vai pātālē nandikō vibhuḥ || 12 ||

sadyōjātastu māṁ pāyāt sarvatō dēvasēvitaḥ |
vāmadēvō:’vatu prītō raṇē ghōrē tathāvatu || 13 ||

jalē tatpuruṣaḥ pātu sthalē pātu guruḥ sadā |
ḍākinīputrakaḥ pātu dārāṁstu lākinīsutaḥ || 14 ||

pātu sākalakō bhrātr̥̄n śriyaṁ mē satataṁ giraḥ |
lākinīputrakaḥ pātu paśūnaśvānajāṁstathā || 15 ||

mahākālō:’vatu cchatraṁ sainyaṁ vai kālabhairavaḥ |
rājyaṁ rājyaśriyaṁ pāyāt bhairavō bhītihārakaḥ || 16 ||

rakṣāhīnantu yat sthānaṁ varjitaṁ kavacēna ca |
tat sarvaṁ rakṣa mē dēva tvaṁ yataḥ sarvarakṣakaḥ || 17 ||

ētat kavacamīśāna tava snēhāt prakāśitam |
nākhyēyaṁ naralōkēṣu sārabhūtaṁ ca suśriyam || 18 ||

yasmai kasmai na dātavyaṁ kavacēśaṁ sudurlabham |
na dēyaṁ paraśiṣyēbhyaḥ kr̥paṇēbhyaśca śaṅkara || 19 ||

yō dadāti niṣiddhēbhyaḥ sa vai bhraṣṭō bhavēddhruvam |
anēna kavacēśēna rakṣāṁ kr̥tvā dvijōttamaḥ || 20 ||

vicaran yatra kutrāpi vighnaughaiḥ prāpyatē na saḥ |
mantrēṇa mriyatē yōgī kavacaṁ yanna rakṣitaḥ || 21 ||

tasmāt sarvaprayatnēna durlabhaṁ pāpacētasām |
bhūrjē rambhātvacē vāpi likhitvā vidhivat prabhō || 22 ||

dhārayēt pāṭhayēdvāpi sampaṭhēdvāpi nityaśaḥ |
samprāpnōti prabhāvaṁ vai kavacasyāsya varṇitam || 23 ||

namō bhairavadēvāya sārabhūtāya vai namaḥ |
namastrailōkyanāthāya nāthanāthāya vai namaḥ || 24 ||

iti viśvasārōddhāratantrē āpaduddhārakalpē bhairavabhairavīsaṁvādē vaṭukabhairavakavacaṁ samāptam ||

Also Read:

Sri Batuka Bhairava Kavacham Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil