Tag - Madanamohanashtakam Lyrics in Hindi

Ashtaka

Madana Mohana Ashtakam Lyrics in Hindi | मदनमोहनाष्टकम्

मदनमोहनाष्टकम् Lyrics in Hindi: जय शङ्खगदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम् । जय चन्दनचर्चित कुण्डलमण्डित कौस्तुभशोभित देहि पदम् ॥ १ ॥ जय पङ्कजलोचन मारविमोहन...

Ashtaka

Madana Mohana Ashtakam Lyrics in Oriya | ମଦନମୋହନାଷ୍ଟକମ୍

ମଦନମୋହନାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ଜୟ ଶଙ୍ଖଗଦାଧର ନୀଲକଲେଵର ପୀତପଟାମ୍ବର ଦେହି ପଦମ୍ । ଜୟ ଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତ କୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତ କୌସ୍ତୁଭଶୋଭିତ ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୧ ॥ ଜୟ ପଙ୍କଜଲୋଚନ ମାରଵିମୋହନ...