Tag - Mrutasanjeevana Kavacham Gujarati Devotional song

Shiva Stotram

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Mrutasanjeevana Kavacham in Gujarati: ॥ મૃતસઞ્જીવન કવચમ ॥ એવમારાધ્ય ગૌરીશં દેવં મૃત્યુઞ્જયેશ્વરમ || મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના કવચં પ્રજપેત્સદા || ૧ || સારાત્સારતરં...