Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Mrutasanjeevana Kavacham in Gujarati:

॥ મૃતસઞ્જીવન કવચમ ॥
એવમારાધ્ય ગૌરીશં દેવં મૃત્યુઞ્જયેશ્વરમ ||
મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના કવચં પ્રજપેત્સદા || ૧ ||

સારાત્સારતરં પુણ્યં ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં શુભમ ||
મહાદેવસ્ય કવચં મૃતસઞ્જીવનાભિધમ || ૨ ||

સમાહિતમના ભૂત્વા શ્રૃણુષ્વ કવચં શુભમ ||
શ્રુત્વૈતદ્દિવ્યકવચં રહસ્યં કુરુ સર્વદા || ૩ ||

વરાભયકરો યજ્વા સર્વદેવનિષેવિતઃ ||
મૃત્યુઞ્જયો મહાદેવઃ પ્રાચ્યાં માં પાતુ સર્વદા || ૪ ||

દધાનઃ શક્તિમભયાં ત્રિમુખઃ ષડ્ભુજઃ પ્રભુઃ ||
સદાશિવોઽગ્નિરૂપી મામાગ્નેય્યાં પાતુ સર્વદા || ૫ ||

અષ્ટાદશભુજોપેતો દણ્ડાભયકરો વિભુઃ ||
યમરૂપી મહાદેવો દક્ષિણસ્યાં સદાઽવતુ || ૬ ||

ખડ્ગાભયકરો ધીરો રક્ષોગણનિષેવિતઃ ||
રક્ષોરૂપી મહેશો માં નૈરૃત્યાં સર્વદાઽવતુ || ૭ ||

પાશાભયભુજઃ સર્વરત્નાકરનિષેવિતઃ ||
વરુણાત્મા મહાદેવઃ પશ્ચિમે માં સદાઽવતુ || ૮ ||

ગદાભયકરઃ પ્રાણનાયકઃ સર્વદાગતિઃ ||
વાયવ્યાં મારુતાત્મા માં શઙ્કરઃ પાતુ સર્વદા || ૯ ||

શઙ્ખાભયકરસ્થો માં નાયકઃ પરમેશ્વરઃ ||
સર્વાત્માન્તરદિગ્ભાગે પાતુ માં શઙ્કરઃ પ્રભુઃ || ૧૦ ||

શૂલાભયકરઃ સર્વવિદ્યાનામધિનાયકઃ ||
ઈશાનાત્મા તથૈશાન્યાં પાતુ માં પરમેશ્વરઃ || ૧૧ ||

ઊર્ધ્વભાગે બ્રહ્મરૂપી વિશ્વાત્માઽધઃ સદાઽવતુ ||
શિરો મે શઙ્કરઃ પાતુ લલાટં ચન્દ્રશેખરઃ || ૧૨ ||

ભ્રુમધ્યં સર્વલોકેશસ્ત્રિનેત્રો લોચનેઽવતુ ||
ભ્રુયુગ્મં ગિરિશઃ પાતુ કર્ણૌ પાતુ મહેશ્વરઃ || ૧૩ ||

નાસિકાં મે મહાદેવ ઓષ્ઠૌ પાતુ વૃષધ્વજઃ ||
જિહ્વાં મે દક્ષિણામૂર્તિર્દન્તાન્મે ગિરિશોઽવતુ || ૧૪ ||

મૃત્યુઞ્જયો મુખં પાતુ કણ્ઠં મે નાગભૂષણઃ ||
પિનાકી મત્કરૌ પાતુ ત્રિશૂલી હૃદયં મમ || ૧૫ ||

પઞ્ચવક્ત્રઃ સ્તનૌ પાતુ ઉદરં જગદીશ્વરઃ ||
નાભિં પાતુ વિરૂપાક્ષઃ પાર્શ્વૌ મે પાર્વતીપતિઃ || ૧૬ ||

કટિદ્વયં ગિરીશો મે પૃષ્ઠં મે પ્રમથાધિપઃ ||
ગુહ્યં મહેશ્વરઃ પાતુ મમોરૂ પાતુ ભૈરવઃ || ૧૭ ||

જાનુની મે જગદ્ધર્તા જઙ્ઘે મે જગદમ્બિકા ||
પાદૌ મે સતતં પાતુ લોકવન્દ્યઃ સદાશિવઃ || ૧૮ ||

ગિરીશઃ પાતુ મે ભાર્યાં ભવઃ પાતુ સુતાન્મમ ||
મૃત્યુઞ્જયો મમાયુષ્યં ચિત્તં મે ગણનાયકઃ || ૧૯ ||

સર્વાઙ્ગં મે સદા પાતુ કાલકાલઃ સદાશિવઃ ||
એતત્તે કવચં પુણ્યં દેવતાનાં ચ દુર્લભમ || ૨૦ ||

મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના મહાદેવેન કીર્તિતમ ||
સહસ્રાવર્તનં ચાસ્ય પુરશ્ચરણમીરિતમ || ૨૧ ||

યઃ પઠેચ્છૃણુયાન્નિત્યં શ્રાવયેત્સુસમાહિતઃ ||
સ કાલમૃત્યું નિર્જિત્ય સદાયુષ્યં સમશ્નુતે || ૨૨ ||

હસ્તેન વા યદા સ્પૃષ્ટ્વા મૃતં સઞ્જીવયત્યસૌ ||
આધયો વ્યાધયસ્તસ્ય ન ભવન્તિ કદાચન || ૨૩ ||

કાલમૃત્યુમપિ પ્રાપ્તમસૌ જયતિ સર્વદા ||
અણિમાદિગુણૈશ્વર્યં લભતે માનવોત્તમઃ || ૨૪ ||

યુદ્ધારમ્ભે પઠિત્વેદમષ્ટાવિંશતિવારકમ ||
યુદ્ધમધ્યે સ્થિતઃ શત્રુઃ સદ્યઃ સર્વૈર્ન દૃશ્યતે || ૨૫ ||

ન બ્રહ્માદીનિ ચાસ્ત્રાણિ ક્ષયં કુર્વન્તિ તસ્ય વૈ ||
વિજયં લભતે દેવયુદ્ધમધ્યેઽપિ સર્વદા || ૨૬ ||

પ્રાતરુત્થાય સતતં યઃ પઠેત્કવચં શુભમ ||
અક્ષય્યં લભતે સૌખ્યમિહ લોકે પરત્ર ચ || ૨૭ ||

સર્વવ્યાધિવિનિર્મુક્તઃ સર્વરોગવિવર્જિતઃ ||
અજરામરણો ભૂત્વા સદા ષોડશવાર્ષિકઃ || ૨૮ ||

વિચરત્યખિલાંલ્લોકાન્પ્રાપ્ય ભોગાંશ્ચ દુર્લભાન ||
તસ્માદિદં મહાગોપ્યં કવચં સમુદાહૃતમ || ૨૯ ||

મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના દૈવતૈરપિ દુર્લભમ || ૩૦ ||

ઇતિ શ્રીવસિષ્ઠપ્રણીતં મૃતસઞ્જીવનસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ ||

Also Read:

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Mrutasanjeevana Kavacham Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top