Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Bhakta Sharana Stotram in Gujarati:

॥ ભક્તશરણસ્તોત્રમ ॥
ભક્ત શરણ સ્તોત્રમ

આર્દ્રાતઃકરણસ્ત્વં યસ્માદીશાન ભક્તવૃન્દેષુ |
આર્દ્રોત્સવપ્રિયોઽતઃ શ્રીકણ્ઠાત્રાસ્તિ નૈવ સન્દેહઃ || ૧ ||

દ્રષ્ટ્રુંસ્તવોત્સવસ્ય હિ લોકાન્પાપાત્તથા મૃત્યોઃ |
મા ભીરસ્ત્વિતિ શંભો મધ્યે તિર્યગ્ગતાગતૈર્બ્રૂષે || ૨ ||

પ્રકરોતિ કરુણયાર્દ્રાન શંભુર્નમ્રાનિતિ પ્રબોધાય |
ઘર્મોઽયં કિલ લોકાનાર્દ્રાન કુરુતેઽદ્ય ગૌરીશ || ૩ ||

આર્દ્રાનટેશસ્ય મનોઽબ્જવૃત્તિરિત્યર્થસંબોધકૃતે જનાનામ |
આર્દ્રર્ક્ષ એવોત્સવ માહ શસ્તં પુરાણજાલં તવ પાર્વતીશ || ૪ ||

બાણાર્ચને ભગવતઃ પરમેશ્વરસ્ય
પ્રીતિર્ભવેન્નિરુપમેતિ યતઃ પુરાણૈઃ
સંબોધ્યતે પરશિવસ્ય તતઃ કરોત્તિ
બાણાર્ચનં જગતિ ભક્તિયુતા જનાલિઃ || ૫ ||

યથાન્ધકં ત્વં વિનિહત્ય શીઘ્રં
લોકસ્ય રક્ષામકરોઃ કૃપાબ્ધે |
તથાજ્ઞતાં મે બિનિવાર્ય શીઘ્રં
વિદ્યાં પ્રયચ્છાશુ સભાધિનાથ || ૬ ||

ઇતિ ભક્તશરણસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in  English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top