Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Bhakta Sharana Stotram Lyrics in English

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in English

139 Views

bhaktasharaNastotram Lyrics in English :

bhakta sharaNa stotram

aardraataHkaraNastvaM yasmaadIshaana bhaktavRundeShu |
aardrotsavapriyo&taH shrIkaNThaatraasti naiva sandehaH ||1||

draShTruMstavotsavasya hi lokaanpaapaattathaa mRutyoH |
maa bhIrastviti shaMbho madhye tiryaggataagatairbrooShe ||2||

prakaroti karuNayaardraan shaMbhurnamraaniti prabodhaaya |
gharmo&yaM kila lokaanaardraan kurute&dya gaurIsha ||3||

aardraanaTeshasya mano&bjavRuttirityarthasaMbodhakRute janaanaam |
aardrarkSha evotsava maaha shastaM puraaNajaalaM tava paarvatIsha ||4||

baaNaarchane bhagavataH parameshvarasya
prItirbhavennirupameti yataH puraaNaiH
saMbodhyate parashivasya tataH karotti
baaNaarchanaM jagati bhaktiyutaa janaaliH||5||

yathaandhakaM tvaM vinihatya shIghraM
lokasya rakShaamakaroH kRupaabdhe |
tathaaj~jataaM me binivaarya shIghraM
vidyaaM prayacCaashu sabhaadhinaatha ||6||

iti bhaktasharaNastotraM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *