Tag - Bhakta Sharana Stotram Gujarati Devotional song

Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

ભક્તશરણસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ભક્ત શરણ સ્તોત્રમ આર્દ્રાતઃકરણસ્ત્વં યસ્માદીશાન ભક્તવૃન્દેષુ | આર્દ્રોત્સવપ્રિયોઽતઃ શ્રીકણ્ઠાત્રાસ્તિ નૈવ સન્દેહઃ ||૧||...