Tag - bhakta sharana stotram lyrics

Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

ભક્તશરણસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ભક્ત શરણ સ્તોત્રમ આર્દ્રાતઃકરણસ્ત્વં યસ્માદીશાન ભક્તવૃન્દેષુ | આર્દ્રોત્સવપ્રિયોઽતઃ શ્રીકણ્ઠાત્રાસ્તિ નૈવ સન્દેહઃ ||૧||...

Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

ഭക്തശരണസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശിവായ നമഃ || ഭക്ത ശരണ സ്തോത്രം ആര്ദ്രാന്തഃകരണസ്ത്വം യസ്മാദീശാന ഭക്തവൃന്ദേഷു | ആര്ദ്രോത്സവപ്രിയോഽതഃ ശ്രീകണ്ഠാത്രാസ്തി നൈവ...

Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಭಕ್ತಶರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಭಕ್ತ ಶರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಆರ್ದ್ರಾತಃಕರಣಸ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾದೀಶಾನ ಭಕ್ತವೃನ್ದೇಷು | ಆರ್ದ್ರೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋಽತಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾತ್ರಾಸ್ತಿ ನೈವ ಸನ್ದೇಹಃ ||೧||...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Marathi

भक्तशरणस्तोत्रम Lyrics in Marathi: भक्त शरण स्तोत्रम आर्द्रातःकरणस्त्वं यस्मादीशान भक्तवृन्देषु । आर्द्रोत्सवप्रियोऽतः श्रीकण्ठात्रास्ति नैव सन्देहः ॥ 1 ॥...