Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ardhanaarishvara Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Ardhanarishvara Stotram in Gujarati:

॥ અર્ધનારીશ્વર સ્તોત્રમ ॥
મન્દારમાલાલુલિતાલકાયૈ કપાલમાલાઙ્કિતશેખરાય |
દિવ્યામ્બરાયૈ ચ દિગમ્બરાય નમઃ શિવાયૈ ચ નમઃ શિવાય || ૧ ||

એકઃ સ્તનસ્તુઙ્ગતરઃ પરસ્ય વાર્તામિવ પ્રષ્ટુમગાન્મુખાગ્રમ |
યસ્યાઃ પ્રિયાર્ધસ્થિતિમુદ્વહન્ત્યાઃ સા પાતુ વઃ પર્વતરાજપુત્રી || ૨ ||

યસ્યોપવીતગુણ એવ ફણાવઋતૈકવક્ષોરુહઃ કુચપટીયતિ વામભાગે |
તસ્મૈ મમાસ્તુ તમસામવસાનસીમ્ને ચન્દ્રાર્ધમૌલિશિરસે નમસ્યા || ૩ ||

સ્વેદાર્દ્રવામકુચમણ્ડનપત્રભઙ્ગસંશોષિદક્ષિણકરાઙ્કુલિભસ્મરેણુઃ |
સ્ત્રીપુંનપુંસકપદવ્યતિલઙ્ઘિની વઃ શંભોસ્તનુઃ સુખયતુ પ્રકૃતિશ્ચતુર્થી || ૪ ||

ઇત્યર્ધનારીશ્વરસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

Ardhanaarishvara Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Ardhanaarishvara Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top