Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Kavacha Slokam Tamil

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Tamil

Narayana Kavacham Lyrics in Tamil: அம்கன்யாஸஃ ஓம் ஓம் பாதயோஃ னமஃ । ஓம் னம் ஜானுனோஃ னமஃ । ஓம் மோம் ஊர்வோஃ னமஃ । ஓம் னாம் உதரே னமஃ । ஓம் ராம் ஹ்றுதி னமஃ । ஓம் யம் உரஸி னமஃ । ஓம் ணாம் முகே னமஃ । ஓம் யம் ஶிரஸி னமஃ । கரன்யாஸஃ ஓம் ஓம் தக்ஷிணதர்ஜன்யாம் னமஃ । ஓம் னம் தக்ஷிணமத்யமாயாம் […]

Scroll to top