Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Kavacha Stotram Hindi

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Hindi

Narayana Kavacham Lyrics in Hindi: अङ्गन्यासः ॐ ॐ पादयोः नमः । ॐ नं जानुनोः नमः । ॐ मोम् ऊर्वोः नमः । ॐ नाम् उदरे नमः । ॐ रां हृदि नमः । ॐ यम् उरसि नमः । ॐ णां मुखे नमः । ॐ यं शिरसि नमः । करन्यासः ॐ ॐ दक्षिणतर्जन्याम् नमः । ॐ नं दक्षिणमध्यमायाम् […]

Scroll to top