Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Narmada River Hymn Telugu lyrics

నర్మదాష్టకం Lyrics in Telugu: సబిన్దుసిన్ధుసుస్ఖలత్తరఙ్గభఙ్గరఞ్జితం ద్విషత్సు పాపజాతజాతకాదివారిసంయుతమ్ । కృతాన్తదూతకాలభూతభీతిహారివర్మదే త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౧॥ త్వదమ్బులీనదీనమీనదివ్యసమ్ప్రదాయకం కలౌ మలౌఘభారహారిసర్వతీర్థనాయకమ్ । సుమచ్ఛకచ్ఛనక్రచక్రవాకచక్రశర్మదే త్వదీయపాదపఙ్కజం నమామి దేవి నర్మదే ॥ ౨॥ మహాగభీరనీరపూరపాపధూతభూతలం…