Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

other names of gayatri devi in Sanskrit

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi

Mahasaraswati Sahasranamavali Lyrics in Hindi: ॥ श्रीमहासरस्वतीसहस्रनामावली ॥ ॐ वाचे नमः । ॐ वाण्यै नमः । ॐ वरदायै नमः । ॐ वन्द्यायै नमः । ॐ वरारोहायै नमः । ॐ वरप्रदायै नमः । ॐ वृत्त्यै नमः । ॐ वागीश्वर्यै नमः । ॐ वार्तायै नमः । ॐ वरायै नमः ॥ १०॥ ॐ वागीशवल्लभायै नमः । ॐ विश्वेश्वर्यै […]

1000 Names of Goddess Gayatri Devi Mantra in Sanskrit

Also Read 1000 Names of Maa Gayatri in English: 1000 Names of Maa Gayatri in Sanskrit: ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। ॐ अव्यक्तायै नमः। ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। ॐ अजितायै नमः। ॐ अपराजितायै नमः। ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः। ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः। ॐ अजरायै नमः। ॐ अजायै नमः ॥ 10 ॥ ॐ अपरायै नमः। ॐ अधर्मायै नमः। […]

Scroll to top