Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Parivrridha Ashtakam Gujarati lyrics

Home /

પરિવૃઢાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: કલિન્દોદ્ભૂતાયાસ્તટમનુચરન્તી પશુપજાં રહસ્યેકાં દૃષ્ટ્વા નવસુભગવક્ષોજયુગલામ્ । દૃઢં નીવીગ્રન્ધિ શ્લથયતિ મૃગાક્ષ્યા હટતરં રતિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રીપરિવૃઢે ॥ ૧॥ સમાયાતે સ્વસ્મિન્સુરનિલયસામ્યં ગતવતિ વ્રજે વૈશિષ્ટ્યં યો…