Tag - pradhoshastotrashtakam lyrics

Shiva Stotram

Pradhosha Stotrashtakam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

પ્રદોષ સ્તોત્રાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: પ્રદોષસ્તોત્રાષ્ટકમ | સત્યં બ્રવીમિ પરલોકહિતં બ્રવીમિ સારં બ્રવીમ્યુપનિષદ્ધૃદયં બ્રવીમિ | સંસારમુલ્બણમસારમવાપ્ય જન્તોઃ...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Pradhosha Stotrashtakam Lyrics in Bengali

প্রদোষ স্তোত্রাষ্টকম Lyrics in Bengali: প্রদোষস্তোত্রাষ্টকম | সত্যং ব্রৱীমি পরলোকহিতং ব্রৱীমি সারং ব্রৱীম্যুপনিষদ্ধৃদযং ব্রৱীমি | সংসারমুল্বণমসারমৱাপ্য জন্তোঃ...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Pradhosha Stotrashtakam Lyrics in Marathi

दोष स्तोत्राष्टकम Lyrics in Marathi: प्रदोषस्तोत्राष्टकम । सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि । संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः...