Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivakeshadi padanta varnana stotram

Home /

શિવકેશાદિપાદાન્તવર્ણનસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવકેશાદિ પાદાન્ત વર્ણન સ્તોત્રમ દેયાસુર્મૂર્ધ્નિ રાજત્સરસસુરસરિત્પારપર્યન્તનિર્યત- પ્રાંશુસ્તમ્બાઃ પિશઙ્ગાસ્તુલિતપરિણતારક્તશાલીલતા વઃ | દુર્વારાપત્તિગર્તશ્રિતનિખિલજનોત્તારણે રજ્જુભૂતા ઘોરાઘોર્વીરુહાલીદહનશિખિશિખાઃ શર્મ શાર્વાઃ કપર્દાઃ ||૧|| કુર્વન્નિર્વાણમાર્ગપ્રગમપરિલસદ્રૂપ્યસોપાનશઙ્કાં શક્રારીણાં પુરાણાં ત્રયવિજયકૃતસ્પષ્ટરેખાયમાણમ | અવ્યાદવ્યાજમુચ્ચૈરલિકહિમધરાધિત્યકાન્તસ્ત્રિધોદ્ય-…

శివకేశాదిపాదాన్తవర్ణనస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || శివకేశాది పాదాన్త వర్ణన స్తోత్రమ్ దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యన్తనిర్యత్- ప్రాంశుస్తమ్బాః పిశఙ్గాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః | దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః ||౧|| కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశఙ్కాం శక్రారీణాం పురాణాం…

shivakeshaadipaadaantavarNanastotram Lyrics in English : shivakeshaadi paadaanta varNana stotram deyaasurmoordhni raajatsarasasurasaritpaaraparyantaniryat- praaMshustambaaH pisha~ggaastulitapariNataaraktashaalIlataa vaH | durvaaraapattigartashritaniKilajanottaaraNe rajjubhootaa ghoraaghorvIruhaalIdahanashiKishiKaaH sharma shaarvaaH kapardaaH ||1|| kurvannirvaaNamaargapragamaparilasadroopyasopaanasha~gkaaM shakraarINaaM puraaNaaM trayavijayakRutaspaShTareKaayamaaNam |…

শিৱকেশাদিপাদান্তৱর্ণনস্তোত্রম Lyrics in Bengali: শিৱকেশাদি পাদান্ত ৱর্ণন স্তোত্রম দেযাসুর্মূর্ধ্নি রাজত্সরসসুরসরিত্পারপর্যন্তনির্যত- প্রাংশুস্তম্বাঃ পিশঙ্গাস্তুলিতপরিণতারক্তশালীলতা ৱঃ | দুর্ৱারাপত্তিগর্তশ্রিতনিখিলজনোত্তারণে রজ্জুভূতা ঘোরাঘোর্ৱীরুহালীদহনশিখিশিখাঃ শর্ম শার্ৱাঃ কপর্দাঃ ||১|| কুর্ৱন্নির্ৱাণমার্গপ্রগমপরিলসদ্রূপ্যসোপানশঙ্কাং শক্রারীণাং পুরাণাং ত্রযৱিজযকৃতস্পষ্টরেখাযমাণম | অৱ্যাদৱ্যাজমুচ্চৈরলিকহিমধরাধিত্যকান্তস্ত্রিধোদ্য-…