Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivanaamavaliashtakam in bengali

Home /

শিৱ নামাৱলি অষ্টকম Lyrics in Bengali: শিৱনামাৱল্যষ্টকম | হে চন্দ্রচূড মদনান্তক শূলপাণে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শংভো | ভূতেশ ভীতভযসূদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||১|| হে পার্ৱতীহৃদযৱল্লভ চন্দ্রমৌলে…