Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shree Mahalaxmi Ashtakam Text in Oriya

ଶ୍ରୀକମଲଜଦୟିତାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ଶୃଙ୍ଗକ୍ଷ୍ମାଭୃନ୍ନିଵାସେ ଶୁକମୁଖମୁନିଭିଃ ସେଵ୍ୟମାନାଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମେ ସ୍ଵାଙ୍ଗଚ୍ଛାୟାଵିଧୂତାମୃତକରସୁରରାଡ୍ଵାହନେ ଵାକ୍ସଵିତ୍ରି । ଶମ୍ଭୁଶ୍ରୀନାଥମୁଖ୍ୟାମରଵରନିକରୈର୍ମୋଦତଃ ପୂଜ୍ୟମାନେ ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୧॥ କଲ୍ପାଦୌ ପାର୍ଵତୀଶଃ ପ୍ରଵରସୁରଗଣପ୍ରାର୍ଥିତଃ ଶ୍ରୌତଵର୍ତ୍ମ ପ୍ରାବଲ୍ୟଂ…