Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Avadhuta Ashtakam Lyrics in Bengali

অবধূতাষ্টকং স্বামীশুকদেবস্তুতিঃ চ Lyrics in Bengali: শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ॥ অথ পরমহংস শিরোমণি-অবধূত-শ্রীস্বামীশুকদেবস্তুতিঃ নির্বাসনং নিরাকাঙ্ক্ষং সর্বদোষবিবর্জিতম্ । নিরালম্বং নিরাতঙ্কং হ্যবধূতং নমাম্যহম্ ॥ ১॥ নির্মমং নিরহঙ্কারং সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনম্ ।…