Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Bhujangaprayata Ashtakam lyrics in Punjabi

Home /

ਸ਼੍ਰੀਭੁਜਙ੍ਗਪ੍ਰਯਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸਦਾ ਗੋਪਿਕਾਮਣ੍ਡਲੇ ਰਾਜਮਾਨਂ ਲਸਨ੍ਨਤ੍ਯਬਨ੍ਧਾਦਿਲੀਲਾਨਿਦਾਨਮ੍ । ਗਲਦ੍ਦਰ੍ਪਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸ਼ੋਭਾਭਿਦਾਨਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੧॥ ਵ੍ਰਜਸ੍ਤ੍ਰੀਜਨਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਸਕ੍ਤਂ ਸੁਧਾਵਰ੍ਸ਼ਿਂਵਂਸ਼ੀਨਿਨਾਦਾਨੁਰਕ੍ਤਮ੍ । ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਾਕਤਿਸ੍ਵੀਕਤਸ੍ਵੀਯਭਕ੍ਤਂ ਭਜੇ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਂ ਸਦਾऽऽਨਨ੍ਦਰੂਪਮ੍ ॥ ੨॥ ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਰਾਸਲੀਲਾਵਿਲਾਸਾਤਿਰਮ੍ਯਂ ਪਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤਗੇਹਾਦਿਦਾਸੈਕਗਮ੍ਯਮ੍ ।…