Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Janaki Panchakam in Punjabi

॥ ਸ਼੍ਰੀਜਾਨਕੀਸ਼ਰਣਾਗਤਿਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ॐ ਕਪਾਰੂਪਿਣਿਕਲ੍ਯਾਣਿ ਰਾਮਪ੍ਰਿਯੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਨਕੀ । ਕਾਰੁਣ੍ਯਪੂਰ੍ਣਨਯਨੇ ਦਯਾਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾਵਲੋਕਯੇ ॥ ਵ੍ਰਤਂ – ਪਾਪਾਨਾਂ ਵਾ ਸ਼ੁਭਾਨਾਂ ਵਾ ਵਧਾਰ੍ਹਾਰ੍ਣਾਂ ਪ੍ਲਵਙ੍ਗਮ । ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਮਾਰ੍ਯੇਣ ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਨਾਪਰਾਧ੍ਯਤਿ ॥ ਅਥ…

॥ ਜਾਨਕੀਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥ ਮਾਤਕੇ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼੍ਵੈਕਧਾਤ੍ਰੀਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸੁਧਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾਂ ਪੁਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰੀਨੁਤਾਮ੍ । ਸ੍ਨੇਹਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਧਾਰਾਯੁਤਾਂ ਜਾਨਕੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਾਤਰਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਮ੍ ॥ ੧॥ ਨੂਪੁਰਾਨਨ੍ਦਦਾਂ ਕਿਙ੍ਕਣੀਮੇਖਲਾਂ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਾਙ੍ਗਦਾਂ ਹਾਰਰਤ੍ਨਾਕਰਾਮ੍ । ਕੁਣ੍ਡਲਾਭੂਸ਼ਣਾਂ ਮੌਲਿਹੀਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਂ ਤਾਂ…