Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Bhuvaneshvarya Ashtakam Bengali lyrics

শ্রীভুবনেশ্বর্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali: অথ শ্রীভুবনেশ্বর্যষ্টকম্ । শ্রীদেব্যুবাচ – প্রভো শ্রীভৈরবশ্রেষ্ঠ দয়ালো ভক্তবত্সল । ভুবনেশীস্তবম্ ব্রূহি য়দ্যহন্তব বল্লভা ॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচ – শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভুবনেশ্যষ্টকং…