Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kasi Viswanatha Suprabhatam Bengali Lyrics

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Bengali

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Bengali: ॥ শ্রীকাশীবিশ্বনাথসুপ্রভাতম্ ॥ ॥ শ্রীগুরুভ্যো নমঃ ॥ বিশ্বেশং মাধবং ধুণ্ডিং দণ্ডপাণিং চ ভৈরবম্ । বন্দে কাশীং গুহাং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১ ॥ উত্তিষ্ঠ কাশি ভগবান্ প্রভুবিশ্বনাথো গঙ্গোর্মি-সংগতি-শুভৈঃ পরিভূষিতোঽব্জৈঃ । শ্রীধুণ্ডি-ভৈরব-মুখৈঃ সহিতাঽঽন্নপূর্ণা মাতা চ বাঞ্ছতি মুদা তব সুপ্রভাতম্ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারিঃ ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ । গুরুশ্চ […]

Scroll to top