Tag - Sri Sati Panchakam Stotra Lyrics in Bengali

Panchaka

Sati Panchakam Lyrics in Bengali With Meaning

সতীপঞ্চকম্ Lyrics in Bengali : সতীনাং সতীং শম্ভুমান্যাং ভবানীং মহাশক্তিপীঠে বিভিন্নাঙ্গভূত্যা । লসন্তীং সুখজ্ঞানবৈরাগ্যভক্তি- প্রভাদাং শুভামাদিশক্তিং ভজামি ॥...