Tag - Sri Shivastuti Kadambam Lyrics in Marathi

Marathi Stotras Shiva Stotram

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Marathi

Srishivastuti Kadambam in Marathi: ॥ श्रीशिवस्तुति कदम्बम ॥ आह्लादजनकस्याद्य सान्निध्यात्तव शङ्कर । चन्द्रश्चन्द्रत्वमापेदे जाने चन्द्रलसज्जट ॥ 1 ॥ कालकूटं...